Životní a úrazové pojištění

Proč mít životní pojištění?


V případě úmrtí pojištění finančně zabezpečí Vaše nejbližší (děti, manžel, partner, …), splatí za Vás hypotéku a další půjčky a závazky.

Při úrazu nebo závažné nemoci Vám peníze z pojištění pomohou uhradit kvalitnější léčení a další náklady. V případě pracovní neschopnosti čí invalidity pojištění Rytmus dorovná výpadek příjmů.

Zajištění Vašich stávajících a budoucích příjmů.

Výhody životního pojištění od Allianz:

 • Životní pojištění bez absurdních poplatků (poplatek za předčasné ukončení smlouvy, inkasní, vstupní a měsíční poplatky u nás nenajdete)
 • Garance nejvyššího plnění – plníme nejvíce.
 • Rychlost plnění – peníze na účtu máte ihned po určení a ověření diagnózy a nikoliv po ukončení léčení.
 • Nastavení individuálního řešení dle Vaší finanční situace.

Co se lze u nás pojistit?

Úraz

 

 

 

 

 

 

 

 • Pojistíme méně závažné úrazy i trvalé následky
 • V případě závažného úrazu získáte až 5-8x vyšší plnění
 • U denního odškodného Vám peníze vyplatíme již po určení a ověření diagnózy, ne až na konci léčení
 • Na výběr máte ze tří variant denního odškodného:

1. varianta je určena pro ty z Vás, kteří chcete být ochráněni komplexně. Tedy plníme i za méně závažné úrazy s dobou léčení minimálně 8 dnů.  

2. varianta je cenově výhodná, plníme pouze za úrazy s tabulkovou dobou léčení nad 1 měsíc.   

3. varianta se vztahuje jen na 363 úrazů s tabulkovou dobou léčení nad 1 měsíc, výhodou pro Vás je, že nevyžadujeme vyplnění zdravotního dotazníku.

 

Závažná nemoc

 

 

 • Plnění v případě rakoviny, infarktu, mrtvice a dalších 33 onemocnění
 • Připojištění PRO ženy (i pro právě narozené dítě)
 • Jedinečné připojištění PRO boj s rakovinou

 

Hospitalizace

 

 

 

 

 

 

 • Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace na specializovaném lůžku ARO/JIP
 • Vyberte si jednu ze tří variant:

1. varianta je určena pro ty z Vás, kteří chcete být ochráněni kompletně. Tedy plníme již od 1. dne hospitalizace.
2. varianta je cenově výhodná. Plníme v případě, že délka hospitalizace je delší než 5 půlnocí.
3. varianta se vztahuje pouze na hospitalizaci z důvodu úrazu. Platíme již od 1. dne hospitalizace.

 • Plnění i v případě doprovodu dítěte v nemocnici
 • V případě dlouhodobé hospitalizace až 5x vyšší plnění

 

Pracovní neschopnost

 

 

 

 

 • Můžete si vybrat jednu ze tří variant:

1. varianta - denní dávku obdržíte od 14. dne pracovní neschopnosti
2. varianta - denní dávku obdržíte od 29. dne pracovní neschopnosti
3. varianta - denní dávku obdržíte od 57. dne pracovní neschopnosti 

 • Zpětné plnění od 1. dne v případě závažné nemoci nebo úrazu

 

Invalidita

 

 

 • Plníme již od I. stupně závažnosti invalidity
 • Dvojnásobné plnění v případě invalidity IV. stupně   
 • Možnost kombinace výplaty peněz jednorázově a důchodem
 • Lze sjednat pojištění jen pro případ invalidity úrazem

Úmrtí

 

 • Volba varianty plnění  
 • Doporučujeme sjednat speciální řešení PRO úvěr, pokud splácíte úvěr či hypotéku

Pojištění dítěte

 

 • Dětské sazby platí až do 25 let (i když začne pracovat)
 • Možnost dosjednání „dospěláckých“ rizik v průběhu pojištění (pracovní neschopnost, invalidita)