Podnikatelské pojištění

Pojištění majetku zaplatí případné škody na všem, co Vaší firmě patří. Pojištění platí standardně pro územní rozsah ČR a lze ho dále rozšířit na celou Evropu.

Můžete si vybrat, zda chcete pojistit nemovitost, náklad, který převážíte, zařízení Vaší provozovny nebo snad auta ve svém autosalonu.

U nás v Allianz máme s pojištěním majetku firem dlouholeté zkušenosti.

Pojistili jsme dokonce i Titanic nebo první let do vesmíru.

Výhody podnikatelského pojištění od Allianz:

  • povodeň bez limitu – povodeň lze pojistit na plnou pojistnou částku
  • kryjeme i vandalismus včetně sprejerství
  • allriskové pojištění skel, elektroniky a strojů – rozbití i lidská chyba
  • krádež vloupáním včetně vandalismu – limit dle překonaného zabezpečení až 10 mil. Kč
  • odpovědnost z vlastnictví i škody na pronajaté nemovitosti až do výše základního limitu
  • hradíme i nemajetkovou újmu
  • škody na převzatých věcech i věcech zaměstnanců do 1 mil. Kč v základním krytí
  • rozšíření i na škody způsobené vadou výrobku