Pojištění vozidel

Povinné ručení


Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které se pohybuje v silničním provozu. Chrání Vás před nečekanými výdaji v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo újmu na zdraví.

Proč povinné ručení od Allianz?

 • Výběr ze 4 limitů pojistného plnění - s možností volby nejvyššího limitu plnění na trhu - 200 milionů korun.
 • Asistence a právní poradenství zdarma ke každému povinnému ručení.
 • Široká nabídka doplňkového připojištění.
 • Sami si volíte rozsah svého povinného ručení – přesně víte, za co platíte. 
  • Možnost sjednání tzv. přímé likvidace –vztahuje se na škody na majetku i na zdraví způsobené osobám přepravovaným Vaším vozidlem provozem jiného vozidla.
 • Poskytujeme Vám právní poradenství zdarma – poradíme, přetlumočíme, zprostředkujeme Vám právníka. 

Poskládejte si povinní ručení dle Vašich představ

Limity pojistného plnění

35/35 mil. Kč      70/70 mil. Kč      150/150 mil. Kč      200/200 mil. Kč

Vyberte si doplňková připojištění k povinnému ručení

Pojištění skel vozidla

 

 • Platí pro všechna skla včetně střešního.

Přímá likvidace

 

 

 

 

 • nově odškodníme všechny nároky poškozeného,
 • nikoliv jen plechové škody, ale i újmu na zdraví, škody na přepravovaných věcech a ušlý zisk
 • vztahuje se na všechny přepravované osoby
 • limit plnění 70/70 mil. Kč
 • platí pouze na území ČR

Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle

 

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici

Pojištění dětských autosedaček

 

 

 • je sjednáno vždy společně s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • když se zničí při nehodě, či když je autosedačka ukradena, plníme vždy ve výši její pořizovací ceny

Úrazové pojištění řidiče ve vozidle

 

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici

Úrazové pojištění osob ve vozidle

 

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000 Kč za trvalé následky úrazu
  • 150 Kč denně po dobu léčení a dalších 150 Kč při pobytu v nemocnici

Asistence PLUS

 

 

 • možnost sjednání ve dvou variantách – s rozdílnými limity pojistného plnění
 • možnost sjednání nároku na zapůjčení náhradního vozidla po dobu dalších 10 resp. 20 dnů
 • volba limitu denního půjčovného za náhradní vozidlo - 1.000 Kč/2-000 Kč/3.000 Kč

Havarijní pojištění


Havarijní pojištění kryje rizika související s poškozením Vašeho vozidla, ať už v důsledku dopravní nehody, krádeže nebo živelných událostí. Zabrání tak zbytečným finančním ztrátám na Vašem majetku.

 • Složte si autopojištění podle svých představ - budete kryti proti rizikům, kterých se bojíte nejvíce a zároveň budete přesně vědět, za co platíte.
 • Asistenční služby a právní poradenství zdarma ke každému havarijnímu pojištění.
 • Platí po celé Evropě včetně Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
 • Široký výběr doplňkových pojištění 
 • Bezlimitní pojištění všech skel, včetně čelního nebo připojištění vozidla jako pracovního stroje.
 • S pojištěním GAP máte jistotu pojistného plnění ve výši pořizovací ceny svého auta.
 • Chytré připojištění Šestý smysl ochrání Váš vůz proti krádeži a Vaše zdraví v případě dopravní nehody nebo poruchy na vozidle.

Pojištění ALLRISK doporučujeme pro nové a zánovní vozy do stáří 7let. Máte-li starší auto, doporučujeme sjednat havarijní pojištění MINIRISK.

Poskádejte si svoje havarijní pojištění ALLRISK podle Vašich představ

Sjednejte si havarijní pojištění pro rizika, kterých se obáváte nejvíce. Získáte tak autopojištění přesně podle svých potřeb.

Poskládejte si pojištění podle svých představ

 

 

Havárie

 

 • náraz, střet a pád
 • poškození vnější lakované části vozidla chemickými látkami

Živel

 

 • vichřice, krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, pád větve...
 • pro všechna vozidla

Odcizení

 

 

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

 

Vandalismus

 

 • krádež vozidla jako celku nebo jeho vnější části
 • zmocnění se vozidla loupeží
 • krádež vnitřního vybavení vloupáním

 

 • poškození, zničení zaparkovaného vozidla (např. kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla)

 

 • poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla prokazatelně úmyslným jednáním třetí osoby
Činnost vozidla jako pracovního stroje
 • neuplatňujeme výluky na škody způsobené činností vozidla jako pracovního stroje

GAP

 

 • v případě totální škody nebo odcizení vozidla získá klient pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a tedy dostatek prostředků na pořízení nového vozidla.
 • pro všechny druhy vozidel
Pojištění skel vozidla (bezlimitní)
 • vztahuje se na všechna skla včetně střešního

Pojištění zavazadel ve vozidle

 

 

 • limity plnění: 15 tis. Kč/30 tis. Kč/50 tis. Kč/100 tis. Kč
 • vztahuje se i na nosiče zavazadel a střešní boxy
 • bez spoluúčasti

Úrazové pojištění nezletilých dětí pojistníka ve vozidle

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici
Pojištění dětských autosedaček ve vozidle
 • je sjednáno vždy společně s úrazovým pojištěním nezletilých dětí pojistníka ve vozidle
 • když se zničí při nehodě, či když je autosedačka ukradena, plníme vždy ve výši její pořizovací ceny

Úrazové pojištění řidiče ve vozidle

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000Kč za trvalé následky úrazu
  • 150Kč denně po dobu léčení a dalších 150 při pobytu v nemocnici

Úrazové pojištění osob ve vozidle

 

 • pojistné plnění:
  • jednorázově až 600.000 Kč za trvalé následky úrazu
  • 150 Kč denně po dobu léčení a dalších 150 Kč při pobytu v nemocnici

Asistence PLUS

 

 • možnost sjednání ve dvou variantách – s rozdílnými limity pojistného plnění
 • možnost sjednání nároku na zapůjčení náhradního vozidla po dobu dalších 10 resp. 20 dnů
 • volba limitu denního půjčovného za náhradní vozidlo - 1.000 Kč/2.000 Kč/3.000 Kč

 

Sjednejte si pojištění vozidla během pár sekund na našem webu: http://brno-allianz.cz/pojisteni-vozidel-on-line